Kako do nas?

Želite li doći k nama, na ovoj su stranici svi podaci koje ćete trebati.

Izrada potisnih sajli i gibljivih vretena “Palaić & Valek”
Mokrička ulica 62
10298 Donja Bistra

Mobitel: +385 (98) 9438 745
e-mail: sajle.valek@gmail.com