Kontakt

Izrada potisnih sajli i gibljivih vretena, vl. Zvonko Palaić
Granešinska 9, 10000 Zagreb
Telefon / telefaks: +385 (1) 23 32 098
Mobitel: +385 (91) 73 05 723
e-mail: sajle.palaic@gmail.com

OIB: 46448981881
MB: 91581818
Poslovni račun: HR3423600001100920658 (Zagrebačka banka)